Bodelningsavtal.se

Allt du behöver veta för att göra ett bodelningsavtal på ett korrekt sätt.

Ett bodelningsavtal är en överenskommelse mellan två personer som har varit gifta eller sammanboende och som nu ska separera eller avsluta sitt samboförhållande. Avtalet reglerar hur deras gemensamma egendom ska fördelas och vilka skulder som ska betalas av vem.

Att skriva ett bodelningsavtal är viktigt för att undvika tvister och oenigheter längs vägen. Det är också en trygghet för båda parter att veta vad som gäller vid en eventuell separation eller skilsmässa.

Hos oss kan du läsa mer om när det kan vara lämpligt att skriva ett bodelningsavtal, vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till och hur du kan gå tillväga för att skapa ett avtal som passar just dig och din situation.

Varför behövs bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal behövs för att kunna gå vidare med sin separata ekonomier efter en skilsmässa. Ibland kräver banken avtalet för att kunna lägga om lån. Det behövs även för att överlåta lagfart med mera. Utan det kan en make eller maka kräva uppdelning av egendom flera år senare.

Sambo och bodelning

Även sambos som separerar kan enligt sambolagen begära att bodelning av det gemensamma bohaget ska ske.

När ska man göra ett bodelningsavtal?

Bodelningsavtal bör upprättas så nära separationen som möjligt, särskilt vid skilsmässa då rätten att begära bodelning är väldigt lång efter en skilsmässa. Dessutom kan en sådan överenskommelse krävas av banker för att bevilja nya bolån till båda parter.