Priser och betalning

Du ser priset på första sidan.Priset är fast om du väljer att skriva avtalet online med vårt verktyg. Inget tillkommer. Men vill du hellre att vi upprättar ditt bodelningsavtal manuellt så debiterar vi 2100 kr/tim.

Vid beställning av vårt automatiska bodelningsverktyg skapas en skräddarsydd produkt speciellt utformat efter din informationsgivning och val i produktflödet. Eftersom produkten du då får är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för just dig, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp enligt Distansavtalslagen. Du kan dock alltid reklamera din produkt om du finner fel eller är missnöjd, varpå vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig så du blir nöjd.
Om du istället valt att anlita oss per timme för att skriva bodelningavtalet åt dig manuellt så gäller ångerrätten i 14 dagar. Dock inte om arbetet påbörjats redan under ångerfristen med konsumentens samtycke.

Bodelningsfrågor?

Ni kan göra en bodelning under tiden ni är gifta, under er betänketid samt efter er dom på skilsmässa kommit. Vårt verktyg stödjer dock bara bara bodelningar under betänketiden eller efter dom på skilsmässa. INTE bodelningar under bestående äktenskap.

Har ni inga tankar på att skiljas men ändå vill göra en bodelning kan vi hjälpa er skriva ert bodelningsavtal manuellt (2100 kr/tim).

Ja, det sker automatiskt.